Lid worden

Iedereen is welkom en je kan tijdens het hele jaar instromen.

De eerste 2 proeflessen zijn altijd gratis, dus kom zeker eens proberen!


Tarieven

Regulier tarief bij jaarlidmaatschap:

€ 225,- voor volwassenen

€ 115,- voor kinderen van 5 jaar tot 13 jaar


Als er meer dan twee of meer personen uit hetzelfde gezin lid worden:

€ 205,- voor volwassenen vanaf het tweede gezinslid

€ 100,- voor kinderen van 5 jaar tot 13 jaar vanaf het tweede gezinslid


Als je liever geen jaarlidmaatschap afsluit kan je ook:

Half jaar

  • Kinderen tot 13 jaar € 50,-
  • Volwassen vanaf 14 jaar € 110,-
  • Verplichte verzekering € 35,-

Maand

  • Kinderen tot 13 jaar € 12,50
  • Volwassen vanaf 14 jaar € 25,-
  • Verplichte verzekering € 35,-

10 beurten

  • Kinderen tot 13 jaar € 40,-
  • Volwassen vanaf 14 jaar € 70,-
  • Verplichte verzekering € 35,-

Het rekeningnummer voor alle betalingen via overschrijving is:

Titularis - Bart Fockaert

BE12 7360 6924 1492


Uw verzekering

Onze clubleden zijn verplicht om bij het betalen van hun lidgeld eveneens een sportverzekering af te sluiten bij FROS via de club, bij FROS. Deze sportverzekering is al inclusief bij jouw jaarlidmaatschap, doch apart te betalen bij een halfjaarlijks, maandelijks of 10 beurten kaart (zie onze tarieven-tabel).

Om verzekerd te zijn dien je bij toetreding tot onze club (en nadien jaarlijks) onderstaand MedischAttest in te vullen. Hierop dient uw huisarts te bevestigen dat je lichamelijk geschikt bent om Aikido te beoefenen. Vervolgens bezorg je het formulier aan één van onze bestuursleden.

De verzekering houdt dekking in van lichamelijke ongevallen tijdens het beoefenen van de sportactiviteiten en andere activiteiten in clubverband. De aansprakelijkheid van onze club is hierdoor eveneens gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en organisatie van sportactiviteiten, alsook de aansprakelijkheid voor de vrijwillige helpers. De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is verzekerd, maar enkel na tussenkomst van de familiale verzekering. Een duidelijk overzicht van deze sportverzekering vindt u op de FROS-website zelf.

Onze club bezorgt je dan een verzekeringskaart, ook belangrijk als je aan stages deelneemt en andere activiteiten die door de club worden georganiseerd.

Bij ongeval, wordt steeds in samenspraak met Bart Sensei, een aangifteformulier ingevuld. Bart Sensei bezorgt dit aan FROS, die vervolgens met het betrokkene contact zal opnemen voor de verdere afhandeling.


Fros logo