Lesgever

Sensei Bart Fockaert, alle algemene lessen en verantwoordelijke trainingen.


Waarom Aikido?

Eenvoudig, we moedigen het ego van de competitie niet aan. In Aikido vallen we nooit aan. Een aanval is het bewijs dat men geen controle meer heeft. Doch, ren nooit weg van enige vorm van uitdaging, maar probeer een tegenstander niet onnatuurlijk te onderdrukken of te beheersen. Laat aanvallers op elke gewenste manier komen en harmoniseer ermee. Achtervolg nooit een tegenstander. Buig elke aanval om in iets positiefs. Elke Aikidoka moet zich herinneren aan de principes van het gebruik van Aikido: wanneer jezelf in gevaar bent of wanneer iemand anders in gevaar is. Zelfs in situaties waarin Aikido kan worden toegepast, moet elke actie zorgvuldig worden bedacht en indien mogelijk, leiden tot een vreedzame oplossing van het conflict. Alleen als dit nutteloos is, kan je Aikido gebruiken en doe dan Aikido met een gevoel van plezier en in een vreugdevolle stemming. Velen denken dat er fysieke kracht nodig is om Aikido te beoefenen. Het is essentieel om te begrijpen dat fysieke kracht niet nodig is om in harmonie samen te werken.

Aikido wordt op verschillende manieren gegeven en de accenten verschillen van dojo tot dojo. Alle manifestaties van deze kunst zijn goed, op voorwaarde dat ze de leer van Ueshiba handhaven. Een Aikidoka oefent samen met anderen in een dojo waar zij of hij zich thuis voelt en waar een sensei staat die hen begeleidt. Het mooie aan Aikido is, dat het een levenslang pad van zelfontplooiing toont, dat niemand nog kan afnemen. Het belangrijkste in Aikido is om te genieten van de oefening, op welk niveau je ook bent.

Laat Aikido een passie zijn.


Doelgroepen

Kinderen

Aikido biedt een geweldige toegang om kinderen hun zelfvertrouwen te laten centreren in angstige of moeilijke situaties. Een Aikidoka leert hoe hij confrontaties met een uitdager kan vermijden, hoe kalm en gebalanceerd te blijven te midden van een conflict (zowel fysiek als mentaal), door de stroom van de energie van de uitdager te accepteren, door ermee te harmoniseren en mee te bewegen. Elke Aikidokid brengt zijn of haar eigen unieke perspectief naar de les, waardoor er in de dojo een creatieve diversiteit ontstaat, onder de professionele begeleiding van een sensei. Kinderen die Aikido willen leren, zijn in de eerste plaats niet gekomen om te vechten. Ze zijn op zoek naar zelfvertrouwen. Aikido biedt een pad aan voor zelfcontrole en respect voor anderen. Laat hen op Aikido vertrouwen.

In Aikido leren kinderen ook meer over de Japanse tradities cultuur en taal.

Ouders die graag samen met hun kinderen oefenen kunnen aansluiten bij onze familietraining.


Volwassenen

Aikido is een Japanse krijgskunst; Budo is de weg van de krijger.

Bij ons in de club kom je terecht in een dojo waar vriendschap, respect en samenwerken centraal staan. Samen bewandelen we de weg van Aikido.

Aikido is op zelfverdediging gericht en persoonlijke ontwikkeling. Samen ontdekken en oefenen we de technieken die lijden tot een efficiënte manier van zelfverdediging. Maar we leren en ontdekken ook de principes achter de technieken die ons een dieper inzicht geven in wat Aikido is. Die ons ook de spirituele kant van Aikido laten zien en inkijk geven in de geschiedenis van de Japanse cultuur. Door te werken aan een goede ademhaling en een goede lichaamshouding, blijf je soepel en leer je (weer opnieuw) correct te bewegen. Dit geeft vele positieve voordelen voor ons dagelijkse leven, waardoor we beter bestand zijn tegen stress, bewuster worden van onszelf en leven in een gezonder en soepeler lichaam.


Praktijklessen

Hieronder volgt een praktijkvoorbeeld uit onze dojo. Sensei zal gerust uitleg geven over de details (zie ook cursus voor clubleden). Een dojo is een oefenzaal waar Aikido wordt beoefend, een plaats waar regels van respect geëerbiedigd worden. Voor je de oefenruimte betreedt, let dan op volgende regels: verwijder alle juwelen, houd nagels van handen en voeten kort geknipt om verwondingen te voorkomen en besteed de nodige aandacht aan je eigen hygiëne en dat van je keikogi. Het wordt sterk geadviseerd om lang haar samen te binden. Leef altijd de veiligheidsregels na.


Iedereen helpt mee om de dojo voor aanvang van de training in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen.


Start van de les


Bij het betreden van de dojo groet men rechtstaand in de richting van de Kamiza, waar het portret van grootmeester M. Ueshiba staat. Het groeten bij het binnenkomen van de Dojo heeft als betekenis dat je hiermee aangeeft je te willen conformeren met de regels die binnen onze dojo geldt.

Doe je Zooris (Japanse sandaal met banden) of slippers uit en zet ze netjes naast de mat.

Bij het betreden van de tatami's groet men nogmaals in de richting van de Kamiza.


Enkele minuten voor de les begint zit iedereen op een rechte lijn in seiza.

De les start op tijd, kom daarom tijdig. De leraar komt als laatste op de mat. De les begint met een formele ceremonie: Sensei gaat voor zijn leerlingen zitten, draait zich om en buigt naar het portret van O'Sensei, de leerlingen doen hetzelfde. De leraar draait zich weer om, richting de leerlingen en buigt naar de leerlingen en de leerlingen naar de leraar, waarbij de woorden "Onegaishimasu" (alsjeblief, wij verzoeken u ons les te geven/ samen te trainen") wordt uitgesproken. Het groeten naar elkaar heeft niets te maken met onderdanigheid, het is in eerste instantie een symbolische handeling waarmee respect en vriendschap wordt uitgedrukt.


De opwarming


Men verdeelt zich over de zaal voor de gemeenschappelijke opwarming en stretchen voor maximaal resultaat. Dit duurt ongeveer 15 minuten, om een zekere soepelheid te verkrijgen. Opwarmingsoefeningen moeten dynamisch en ontspannen gedaan worden, adem hierbij regelmatig diep in en uit. Bij het stretchen horen Aikitaiso, oefeningen bedoeld om een goede uitlijning van het lichaam te leren en te gebruiken, Taisabaki, lichaams-bewegingsoefeningen die de basis van je technische training vormen en standaard pols stretchoefeningen. Deze oefeningen ze zijn meer dan gewoon stretchoefeningen. De manier waarop je je pols vasthoudt en druk geeft is dezelfde als die je zou doen bij een aanval. De verschillende polsbewegingen hebben eveneens een invloed op je handtechnieken in je verdediging. Oefen dit elke keer opnieuw, om soepele gewrichten te ontwikkelen.


Na de opwarming wordt meestal Ukemi getraind, dit zijn rol- en valtechnieken, om veilig een techniek te kunnen ontvangen. Vergeet nooit dat de Aikidotechnieken ernstig kunnen verwonden of letsels geven als je verkeerd traint. Het is jouw verantwoordelijkheid om veilig te trainen.


De Aikidotechnieken


Vervolgens gaat men terug in seiza zitten en toont Sensei formele Aikido technieken, die als leidraad dienen om verder te oefenen. De volledige namen van de toegepaste Aikido technieken, vind je terug in de cursus voor clubleden. Buig naar de Sensei wanneer je wordt geroepen om te assisteren met een oefening. Buig als dit gedaan is en ga in seiza zitten.


Als je, na de algemene instructie van Sensei, met iemand ga oefenen, maak dit dan duidelijk met een buiging naar de persoon toe. Deze uitnodiging behoort, eveneens d.m.v. een buiging, door iedereen zonder tegenspraak of afwijzing te worden aanvaard. Het oefenen van de opgelegde techniek doen we vooral in duo. De één neemt de rol van Uke (ofwel aanvaller), de ander is de Tori (ofwel verdediger). Om een "techniek" goed te kunnen uitvoeren is een goede aanval noodzakelijk. Een goede aanval is een realistische aanval, een aanval die past bij hetgeen de Tori nodig heeft om tot en goede uitvoer van een techniek te komen. Het getuigt van wederzijds respect als de Uke hiervoor de mogelijkheid creëert. We oefenen de Aikidotechnieken tweemaal zowel de linkse en rechtse uitvoering. Wees ervan bewust dat we allemaal een verschillende lichaamsbouw hebben, anders bewegen en andere vaardigheden hebben. Wees voorzichtig. Als tijdens het oefenen je partner met zijn hand klopt op de tatami klopt, wil dat zeggen dat hij/zij pijn voelt. Stop dan onmiddellijk. Meld direct aan je Sensei als er iemand gewond is.

Als Sensei advies komt geven tijdens het trainen, buig je naar hem/haar en praat niet wanneer je Sensei iets uitlegt.

Wanneer het einde van een oefening wordt aangegeven, stopt men onmiddellijk, groet men de partner en gaat men direct terug op een lijn zitten in seiza.


Vervolgens toont Sensei de volgende Aikidotechniek.


Einde van de les


Op het einde van de les zit iedereen op een rechte lijn in seiza, met een ordelijke Keikogi.

De les wordt afgesloten met een formele ceremonie: Sensei groet samen met de aanwezigen in seiza de Kamiza. Daarna groet Sensei de aanwezigen, waarbij de woorden "Domo arigato gozaimasu" (Bedankt om ons te onderwijzen/ samen te trainen) wordt uitgesproken.

Men staat recht en groet nogmaals Sensei en groet men met de laatste persoon waar men getraind heeft.

Bij het verlaten van de tatami groet men nogmaals in de richting van de Kamiza.

Als lid van de dojo kan je meehelpen om de dojo proper te houden en te onderhouden. Dit is een deel van je training. Wees begaan met de dojo, zet je in waar je kunt.

De hakama wordt op de juiste manier gedragen en opgeplooid na de les: dit opplooien mag niet overhaast gebeuren, het gaat hier eveneens om een training van de geest en het tot kalmte komen van het lichaam.

Bij het verlaten van de dojo groet men nogmaals in de richting van de Kamiza, waar het portret van grootmeester M. Ueshiba staat.


Aikido-trainingsgeest

 • De leraar wordt met "Sensei" aangesproken.
 • Het is een goede gewoonte om voor de training altijd op tijd aanwezig te zijn. Mocht je een keer te laat zijn, wacht dan naast de tatami totdat Sensei aangeeft dat je op de mat kunt komen.
 • In de dojo wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen. Onderlinge discussies op de tatami zijn niet bevorderlijk voor de training.
 • Respecteer steeds voorwerpen die u in bruikleen door de club wordt aangeboden voor uw Aikido beoefening (o.a. Jo en bokken) De punten en snijkanten van de wapens mogen nooit in de richting van de Kamiza wijzen. De wapens dienen met respect behandeld te worden: men loopt niet met het wapen in de aanslag, stapt er niet overheen of gooit met de wapens. Tijdens de les, wanneer men voor en na gebruik groet, is het wapen aan de rechterkant van het lichaam (rust). Richt nooit je wapen op iemand met wie je niet oefent. Wanneer je oefent met wapens, draag je het wapen, telkens na een oefening, op veilige wijze over aan je partner.
 • Bedenk dat de wekelijkse trainingstijden betrekkelijk kort zijn. Benut daarom iedere minuut om te leren door praktisch te oefenen. Verspil geen tijd aan niet ter zake doende activiteiten. Sta na uitvoering van een Aikidoworp of controletechniek direct op. Herhaal de oefeningen zoveel mogelijk in de tijd die daar tijdens de training voor gegeven wordt.
 • Oefen alleen de aangeboden leerstof. De aanwijzingen of oefeningen van de Sensei (of lesverantwoordelijke) worden zonder tegenspraak aanvaard.
 • Als je bij het oefenen of werpen elkaar of anderen onverhoeds raakt, is verontschuldigen op zijn plaats. Beginners en gevorderden trainen samen. Beschouw het als jouw verantwoordelijkheid dat je partner en je andere medeleerlingen en jezelf niets overkomt.
 • In geval van blessures is het aan te raden deze eerst te verzorgen voordat men weer gaat oefenen. Stel je medeleerling en Sensei op de hoogte. Bij de minst geringe hoeveelheid bloed moet, vanwege besmettingsgevaar, alle beoefeningen in de dojo gestaakt worden. Het bloed moet eerst opgeruimd worden alvorens de les terug kan hervat worden.
 • Elke vorm van competitie is in strijd met de principes van Aikido en daarom verboden op de tatami. Het doel is niet het bestrijden van een tegenstander, maar juist om vredig te oefenen met een partner.
 • Oefen met zoveel mogelijk verschillende partners, maar houd daarbij altijd rekening met iemands leertempo. Correcte houding is oefenen zonder uiterlijk vertoon, wees bescheiden.
 • Als je te vermoeid bent en even op adem wilt komen, neem je geen hangende of liggende houding aan. Zet je even aan de kant in seiza (of kleermakerszit).
 • Eten is niet toegestaan in de dojo, drinken van water is wel toegestaan, maar dit doe je naast de mat en met toestemming van Sensei.
 • Sensei kan altijd een leerling de toegang tot zijn dojo ontzeggen. De dojo mag niet worden betreden wanneer je onder invloed bent van drugs of alcohol. Ook toeschouwers worden beschouwd als deelnemers aan de les. Zij mogen de les niet verstoren door te praten, roken, eten of drinken.

In de jeugdlessen Aikido leer je naast de gewone Aikidotechnieken ook oefeningen (spelletjes) waardoor je beter gebruik maakt van je lichaam en Aikido georiënteerde mindset om op een constructieve manier aan zichzelf te werken, waardoor je meer vertrouwen in het contact met andere kinderen krijgt. Je zult merken dat de lessen elke week anders kunnen verlopen en dat is juist het leuke van Aikido. Aikido is geen sport. Je oefent misschien in een gymzaal, maar je beschouwt hem als dojo. Bescheidenheid en respect sieren de Aikidoka.


Seiza

Seiza is een specifieke manier van 'correct' zitten, dat zijn verre oorsprong vindt in traditionele Japanse feodale theeceremonie. Aangezien deze houding absolute controle en maximale bewegingsvrijheid had, maakten sensei's deze seiza-stijl van het zitten een fundamenteel onderdeel van hun training. Het kunnen zitten in seiza-stijl wordt beschouwd als erkenning dat men traditioneel van geest is.

In seiza zittend, wordt even een moment gevonden voor zelfreflectie, om geest en ademhaling tot rust te brengen. Door ademcontrole wordt de geest gevrijwaard van afleidende gedachten, terwijl het lichaam een positieve ontspannen toestand bereikt: zo de geest, zo het lichaam. Door in een seiza-lichaamsuitlijning te zitten, zorgt men ervoor dat het diafragma efficiënt kan worden gebruikt bij diepe ademhalingen. Het is ook een manier om de lichaamsbewegingen bewust in je lichaam te leren voelen, als voorbereiding van de Aikido-oefeningen.